Resa Hudobrek

Resa Hudobrek

Poležena / Born: 15. 2. 2018
Telesna ocena / Exterior: Odlična / Excelent
Preizkušnje / Trials:
PZP (VJP): 54, JZP (HZP): 192 points, D1, S1.

Kolki in komolci: HD: A, ED: 0

 

Rodovnik / Pedigree:

RodovnikDrugastran RodovnikPrvastran

Preizkušnje / Trials:

ResaDerby ResaJZP ResaPZP ResaSolms

Resa Hudobrek je hčerka naše psičke Nubie Hudobrek in plemenjaka Justusa von Neuarenberga. Že kot mladička je kazala svoje potenciale, saj je bila naravno radovedna in samozavestna. S svojim stabilnim značajem in lovskimi zasnovami nas je tako očarala, da smo jo morali zadržati. Z njenim odraščanjem se je naša odločitev zdela vedno bolj pravilna, saj je s svojimi odličnimi prirojenimi zasnovami takoj razumela, kaj želimo od nje. Ker je že spontano, sama od sebe prinašala stvari, se je aportiranja naučila zelo hitro. Zelo rada sodeluje z vodnikom Matejem, že od mladih dni pa je kazala glede na svojo starost presenetljivo zrelost in voljo do dela.

Z odličnim nosom, vztrajnostjo in močjo se že sedaj kaže kot odlična lovska pomočnica. S svojo nekoliko močnejšo konstitucijo in zelo dobro kondicijo je uspešno predvsem pri delu v gozdu in že sedaj kaže dobre zasnove tudi za učenje dela po krvni sledi. Njeno ime Resa je lahko tudi skrajšava besede Tereza, ki pomeni pomočnica pri lovu  .

Resa je v letu 2019 blestela tudi na vzrejnih preizkušnjah. Z Matejem sta se odlično odrezala in poleg spomladanske in jesenske vzrejne preizkušnje opravila tudi Derby in Solms s prvim nagradnim razredom. Resino delo je na preizkušnjah z visokimi ocenami ocenilo kar 10 različnih kinoloških sodnikov, kar potrjuje njeno kvaliteto in konsistentnost.

Resa Hudobrek was welped in February 15, 2018 out of Nubia Hudobrek and Justus von Neuarenberg. She showed her potentials from her early age, showing natural curiosity and selfconfidence from when she was few weeks old. With two months she impressed us so much with her vigorous character that we could not, but keep her. Growing up, we realised, that she is so perfect in many respects; training comes so natural to her and she is very quick to understand, what we want from her. Retriving is so much part of her, that she naturaly brings all that she find to her handler, sharing it with no problem. Like she would be born for cooperation and work. She is lively and energetic, but we almost miss childhood playfulnees, since she seems so mature for her age and so keen on work. With her great nose, her working ability and strenght she might be perfect hunting assistant in particular for hunting work in the forest, specialy for blood track. She seems to be truthful to her name Resa which derived from Theresa, in fact means assistant in hunt.

Resa proved herself also at trials in 2019. Under the guidence of Matej she passed with high number not only  VJP and HZP, but also Derby and Solms. By the fact that her work was evaluated by 10 different judges, her quality and consistency is best proved.