Legla / Litters

Litter plans /Načrti za novo leglo

We plan to mate our Nubia Hudobrek in winter 2021/2022. This will be her third and last litter.

Pozimi 2021/2022 načrtujemo tretje in zadnje leglo z našo Nubio Hudobrek.

 

Pretekla Legla /Past litters